Topografiniai matavimai Klaipeda

Topografija (gr. topos – vieta, vietovė + graphο – rašau) – geodezijos šaka, taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose arba planuose (plokštumoje) metodus. Pastaruoju metu pagrindinis kartografavimo metodas – aeronuotrauka. Papildomai naudojami antžeminiai metodai (menzulinė ir fototeodolitinė nuotraukos).

Topografiniai planai– topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.
Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Topografiniai planai sudaromi atliekant topografines nuotraukas ir rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienerius metus, vėliau jis atnaujinamas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais, LKS-94 koordinačių sistemoje.
Topografinės nuotraukos rengiamos atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus projektavimo, planavimo ir statybos reikmėms pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.08.01:2000.
Topografiniam planui (toponuotraukai) atlikti reikia pateikti žemės sklypo registro pažymėjimą ir preliminarų arba geodezinį planą.

Geodezijos skyriaus vadovas Donatas Brezgys Telefonas: +370 677 84334
El. paštas: domo@projektas.lt Tinklalapis : http://www.domoprojektas.lt/topografiniaimatavimaiklaipeda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: